ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บนรถไฟ: เรียนรู้ศัพท์พื้นฐาน ช่วยไม่ให้คุณหลงทาง!

ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บนรถไฟ: เรียนรู้ศัพท์พื้นฐาน ช่วยไม่ให้คุณหลงทาง!

Japanese Train Vocabulary: Learn The Basics Not to Get Lost!

รถไฟญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีคำแปลภาษาอังกฤษง่ายๆ เอาไว้ให้ในพื้นที่หลักๆ และชื่อของสถานี และสายรถไฟจะถูกถอดเป็นเสียงอ่านเอาไว้ให้ (บางแห่งอาจจะมีแปลเป็นภาษาเกาหลีและจีนไว้ด้วย!)
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณก้าวเข้าไปในสถานีรถไฟ คุณจะพบว่าเกือบทุกอย่างที่เห็นและได้ยินนั้น จะเป็นภาษาญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวที่พูดภาษาญี่ปุ่น (นิฮงโกะ) ได้เพียงเล็กน้อย หรือไม่ได้เลยนั้น อาจจะรู้สึกว่าน่ากลัวอยู่สักหน่อย

 • แน่นอนว่า คุณจะได้พบคนญี่ปุ่นอย่างน้อยสักคนหนึ่งที่เต็มใจจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณ แต่ก็เป็นการดีไม่ใช่หรือ หากคุณจะรู้ศัพท์พื้นฐานเอาไว้บ้าง
  ในบทความนี้ เราลองมาดูศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางด้วยรถไฟและการใช้คำศัพท์เหล่านั้นดู

 • คำศัพท์ที่สำคัญ

  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น/การเขียนในภาษาญี่ปุ่น/ความหมาย
  Densha/電車/รถไฟฟ้า
  Chikatetsu/地下鉄/รถไฟใต้ดิน
  Eki/駅/สถานี
  Homu/ホーム/ชานชาลา
  Sen/線/สาย
  Abunai/危ない/อันตราย
  Kiken/危険/อันตราย
  Mamonaku/まもなく/อีกสักครู่
  Gojosha/ご乗車/เวลาขึ้นรถ
  Tsugi/次/ต่อไป
  Yuki/行き/ปลายทาง
  Homen/方面/เส้นทาง
  Shuten/終点/สถานีสุดท้าย
  Kippu/切符/ตั๋ว
  Otsuri/おつり/เปลี่ยน
  Doa/ドア/ประตู
  Futsu/普通/รถไฟธรรมดา
  Kakuekiteisha/各駅停車/รถไฟที่หยุดทุกสถานี(ประจำทาง)
  Kyuko/急行/รถไฟที่หยุดบางสถานีเท่านั้น(รถด่วนพิเศษ)
  Kaisoku/快速/รถไฟที่หยุดบางสถานีเท่านั้น (รถด่วน) *Kyuko และ Kaisoku มีความหมายเหมือนกัน แต่มีชื่อเรียกต่างกันแล้วแต่สายของรถไฟ
  Norikae/乗り換え/เปลี่ยน
  Kakekomi/かけこみ/เร่งด่วน หรือนาทีสุดท้าย
  Gochui/ご注意/“โปรดทราบว่า…” หรือ “โปรดฟัง…”
  Goannai/ご案内/ข้อมูล หรือ คำแนะนำ
  Kin'en/禁煙/ห้ามสูบบุหรี่
  Nobori/上り/กำลังขึ้น
  Kudari/下り/กำลังลง
  Migi/右/ขวา
  Hidari/左/ซ้าย
  Esukareta/エスカレーター/บันไดเลื่อน
  Erebeta/エレベーター/ลิฟท์/ลิฟท์โดยสาร
  Deguchi/出口/ทางออก
  Iriguchi/入口/ทางเข้า

 • การใช้คำศัพท์โดยทั่วไป

  ในเมื่อเรารู้คำศัพท์พื้นฐานแล้ว ทีนี้มาดูการใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันกันดีกว่า!

  • เมื่อรถไฟกำลังจะมาถึง ทางสถานีจะขึ้นว่า 「電車がまいります。 (Densha ga mairimasu.) 」 หรือ 「電車がきます。 (Densha ga kimasu.)」.

  • เมื่อรถไฟใกล้จะมาถึง มักจะมีเสียงประกาศแบบนี้: 「まもなく、一番線に東京・品川方面行きがまいります。 危ないですから、黄色い線までお下がりください。 (Mamonaku, ichiban sen ni, Tokyo Shinagawa homen yuki ga mairimasu.
  Abunai desu kara kiroi sen made osagari kudasai.) 」.
  ประโยคแรกหมายถึง รถไฟสายโตเกียวจะมาถึงที่ชานชาลา (สาย) หนึ่ง ในอีกสักครู่
  ประโยคที่สองเป็นการบอกผู้โดยสารให้รอหลังเส้นสีเหลือง เนื่องจากหากยืนใกล้ขอบมากเกินไป จะเป็นอันตราย
  โปรดทราบว่า 線 (sen) ในประโยคแรกและประโยคที่สองจะแตกต่างกัน ประโยคแรกหมายถึงชานชาลา แต่ในประโยคที่สองจะหมายถึงเส้นสีเหลืองที่อยู่บนชานชาลา

  ・ หรืออาจมีคำประกาศทำนองเดียวกับข้างต้น ในแบบต่อไปนี้: 「白線の内側にさがってお待ちください。 (Hakusen no uchigawa ni sagatte omachi kudasai.) 」.
  ประโยคนี้เป็นการบอกให้ผู้โดยสารยืนรอหลังเส้นสีขาว

  ・ ทันทีที่คุณขึ้นไปบนรถไฟ (หรือบางทีก็เป็นช่วงที่รถไฟกำลังวิ่ง) จะมีเสียงประกาศว่า 「ご乗車ありがとうございます。 (Gojosha arigato gozaimasu.) 」.
  ประโยคนี้หมายถึง "ขอบคุณที่โดยสารมากับเรา" และจะเป็นวิธีที่ผู้ให้บริการรถไฟกล่าวสวัสดีและขอบคุณสำหรับมาใช้บริการ

  • บางครั้งคนขับรถไฟอาจประกาศว่า 「発車します。 (Hassha shimasu.) 」 เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถไฟกำลังจะออก

  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีถัดไปจะเป็น 「次は、___ (Tsugi wa, ___) 」 หรือ 「まもなく、___(Mamonaku, ___) 」 ตามด้วยชื่อของสถานีถัดไป
  「まもなく (Mamonaku) 」 มักจะถูกประกาศเมื่ออีกไม่กี่วินาทีรถไฟจะถึง 「ホーム (Homu) 」.

  • การประกาศเมื่อถึงสถานีสุดท้าย มักจะบอกว่า 「終点です。 (shuten desu.) 」.
  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ เพราะสถานีสุดท้ายของผู้ให้บริการหลายราย ไม่ใช่สถานีที่อยู่สุดสายจริงๆ

  • เวลาที่รถไฟกำลังจะหยุด จะมีประกาศบอกว่าประตูรถไฟจะเปิดด้านใด: 「出口は、左/右 側です。 (Deguchi wa, hidari/migi gawa desu.) 」.
  หรือบนรถไฟบางขบวนจะมีข้อความดิจิตอลขึ้นบนประตู เพื่อแสดงด้านที่ประตูจะเปิด

  • สัญญานที่แสดงว่าประตูกำลังจะปิด คือ 「ドアが閉まります。 (Doa ga shimarimasu.) 」 และสัญญานว่าประตูกำลังจะเปิด คือ 「ドアが開きます。 (Doa ga hirakimasu.) 」.
  การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย อย่าง 「閉まるドアにご注意ください。 (Shimaru doa ni gochui kudasai.) 」 เป็นการขอให้ผู้โดยสารระวังประตูที่กำลังปิด

  • สติ๊กเกอร์บนประตูรถไฟ มักมีข้อความว่า 「かけこみ乗車はキケンです。 (kakekomi josha wa KIKEN desu.) 」 เพื่อบอกผู้โดยสารว่าอย่ารีบ เพราะอันตราย
  โปรดสังเกตว่า 危険 (kiken) จะถูกเขียนเป็นอักษรคะตะคะนะ (キケン) เพื่อเป็นการเน้นความสำคัญ

  • เมื่อหยุดที่สถานีที่มีผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งสาย การประกาศจะมีข้อมูลการเปลี่ยนสายด้วย: 「___線はお乗換えです。 (___sen wa onorikae desu.) 」.
  ข้อความนี้หมายความว่า ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังสายที่ระบุได้
  หรือข้อมูลการเปลี่ยนเส้นทาง อาจถูกประกาศหลังประโยค「乗り換えのご案内です。 (Norikae no goannai desu.) 」.

  • ประเภทของรถไฟจะถูกประกาศ และมีป้ายดิจิตอลบอกไว้ด้วย
  รถไฟสายธรรมดา (รถไฟที่หยุดทุกสถานีในเส้นทาง) จะมีป้ายบอกว่า普通 (futsu) or 各駅停車 (kakuekiteisha) ในขณะที่รถด่วน จะมีป้ายว่า 快速 (kaisoku) or 急行 (kyuko).

  • 切符 (kippu) จะมีขายที่ 切符売り場 (kippu uriba).
  เครื่องหมายของเครื่องเหล่านี้ มักจะเขียนเป็นฮิระงะนะ
  เมื่อซื้อตั๋ว อย่าลืม お釣り(otsuri)!

รายการคำศัพท์และการใช้เหล่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมทุกอย่างที่คุณต้องการ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี!
"นั่งรถไฟ" ให้สนุก ในการเดินทางผจญภัยในญี่ปุ่นของคุณ!