คอร์สตระเวนชมร่องรอยประวัติศาสตร์ในจังหวัดโทะยะมะโดยเน้นที่มรดกโลก

คอร์สตระเวนชมร่องรอยประวัติศาสตร์ในจังหวัดโทะยะมะโดยเน้นที่มรดกโลก

世界遺産を中心に富山県内の史跡を巡るコース

จังหวัดโทะยะมะเป็นที่รู้จักในฐานะเขตหิมะตกหนักที่โดดเด่นในประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านขนาดเล็กทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และกลุ่มบ้านเรือนมุงหลังคาฟางที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน Gokayama-Ainokura ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 บรรยากาศที่ชวนคิดถึงของหลังคาฟางนั้นช่วยดึงดูดความนิยมจากทั้งในและนอกประเทศ แม้ว่าที่จังหวัดโทะยะมะจะมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเริ่มจากที่นี่เป็นที่แรก แต่ว่าคุณทราบรึเปล่าว่ามรดกที่มากมายนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งกับการสวดอธิฐานขอพรของผู้คน

ในสมัยคะมะคุระ (ค.ศ. 1185 - 1333) นั้น นิกาย Jodo Shinshu หรือนิกายสุขาวดีใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระ Shinran ได้เผยแผ่เข้ามาในภูมิภาคโฮะคุริกุ (ทางตะวันตกของโตเกียว) อย่างแพร่หลายโดยเหล่าสาวก ซึ่งพระ Shakunyo ที่เป็นลูกหลานของพระ Shinran นั้นได้เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์รุ่นที่ห้าของวัด Honganji ที่เป็นวัดศูนย์กลางของนิกาย Jodo Shinshu ต่อมาในปี ค.ศ. 1390 ในช่วงยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ (ยุค Nanboku-cho) ก็ได้รับความช่วยเหลือและได้รับพระราชทานอนุญาตจากจักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ จึงได้จัดสร้างวัด Zuisenji ขึ้นที่ Inami ในเมือง Nanto ในปัจจุบัน ในยุครุ่นเหลนก็คือพระ Rennyo เป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์สูงที่ได้เป็นรุ่นที่แปดของวัด Honganji วิธีการสอนให้เข้าใจง่ายที่พระ Rennyo ได้เทศนาไว้นั้นมีความว่า "มนุษย์นั้นทุกคนล้วนเสมอภาคกัน ถ้าสวดว่า นะโมอะมิตตะพุทธได้ ไม่ว่าใครก็หลุดพ้นได้ทั้งนั้น" เป็นคำสอนที่แพร่หลายและซึมซาบเข้าไปทั่วภูมิภาคโฮะคุริกุอย่างรวดเร็ว

ในช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงยุคเซ็งโงะกุพอดี ผู้คนที่ทุกข์ยากต่างต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนละเล็กละน้อยนั้นก็ย่อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ซึ่งแม้แต่ทั่วทั้งบริเวณ Gokayama ที่ยังคงหลงเหลือบ้านมุงหลังคาฟางนี้ก็ถูกสันนิษฐานว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ศรัทธาในนิกาย Jodo Shinshu (นิกายสุขาวดีใหม่) ด้วย ส่วนที่ Ainokura ก็มีการเรียกบ้านมุงหลังคาฟางในปัจจุบันด้วยว่า "อาคารนะโมอะมิตตะพุทธ" ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่จากการสวดอธิษฐานของผู้คนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยเซ็งโงะกุ เหล่าพระสาวกของพระ Rennyo มีชื่อเรียกว่า "Ikkou-shu" ซึ่งเวลาต่อมาได้ทำการต่อสู้กับซามูไรเพื่อป้องกันตัวเอง โดยเหตุการณ์นี้ ได้กลายเป็นเหตุการกบฎ Ikkou-Ikki ที่ทำให้ท่าน Oda Nobunaga เจ็บปวดด้วย

เมื่อเข้าสู่ยุคของท่าน Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ. 1537 - 1598) ในยุคนั้นทั่วบริเวณของจังหวัดโทะยะมะที่ถูกเรียกว่า "Etchu" ได้อยู่ภายใต้การปกครองของ Toshinaga ผู้เป็นบุตรชายของตระกูล Maeda และเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยเอโดะ ท่าน Toshinaga ก็ได้ครอบครองพื้นที่ Kaga และ Noto (ปัจจุบันคือจังหวัด Ichigawa) และดินแดนส่วนใหญ่ของสามเขตใน Etchu ซึ่งท่านได้ยึดครองเงินและไร่นามากที่สุดแม้ในบรรดาได้เมียวด้วยกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1609 ท่าน Toshinaga ได้สร้างปราสาทขึ้นที่ Takaoka มีการจัดเตรียมเมืองรอบปราสาท และได้สร้างรากฐานให้กับแคว้น Kaga อย่างมั่งคั่งดั่งคำกล่าวที่ว่า "Kaga หนึ่งล้านโกะคุ*" (*โกะคุ คือหน่วยวัดพื้นที่ในสมัยก่อน) วัด Bodaiji・Zuiryu-ji ที่เขาได้หลับใหลอยู่นั้น ถูกสร้างขึ้นโดยท่าน Toshitsune ผู้ครองแคว้นรุ่นที่สามโดยใช้เวลา 20 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของซากโบราณสถานปราสาท Takaoka ภาพลักษณ์อันหรูหราและงดงามที่มีรูปแบบตามนิกายเซ็นในช่วงต้นของยุคเอโดะนี้ได้ปิดฉากของยุคสงครามอันยาวนาน ซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงเจตนาอันแรงกล้าของผู้คนในตระกูล Maeda และความเจริญรุ่งเรืองของเขตนี้

ความรู้สึกในการสวดอธิษฐานเพื่อขอให้มีความเป็นอยู่ที่สงบสุขและเรียกร้องความช่วยเหลือจากใจ ไม่ว่าไดเมียวหรือชาวบ้านก็คือความรู้สึกเดียวกันเป็นแน่ มรดกเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายที่หลงเหลือไว้ในจังหวัดโทะยะมะ เป็นที่สถิตของใจปรารถนาอันล้ำลึกของผู้คนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ผืนแผ่นดินนี้

รายการสถานที่