ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในโรงเรียนในแบบฉบับญี่ปุ่นที่น่าสนใจ 6 ประการ ซึ่งรับรองว่าคุณจะต้องประหลาดใจ!

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในโรงเรียนในแบบฉบับญี่ปุ่นที่น่าสนใจ 6 ประการ ซึ่งรับรองว่าคุณจะต้องประหลาดใจ!

6 Interesting Facts About the Daily Life at a Typical Japanese School That May Surprise You!

 • ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สร้างความประหลาดใจมากมายภายใต้วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ความพิเศษของอาหาร เครือข่ายรถไฟอันมหัศจรรย์ "ของน่ารักๆ" และสิ่งประดิษฐ์ทันสมัยมากมาย
  ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีมุมมองที่เกี่ยวกับโรงเรียนญี่ปุ่นหลายๆ อย่างที่อาจจะทำให้ผู้มาเยือนประหลาดใจ
  ด้วยระบบการศึกษาในแบบฉบับของตนเอง ญี่ปุ่นได้หล่อหลอมเด็กของตนให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันอย่างอิสระ

  คุณเคยนึกหรือไม่ว่าชีวิตในโรงเรียนของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไร?
  นี่คือสิ่ง 6 ประการที่ฉันคิดว่าเป็นมุมมองที่น่าประหลาดใจที่สุด ซึ่งฉันได้มาจากโรงเรียนรัฐบาลในระดับประถมและระดับมัธยมต้นของญี่ปุ่น

 • 1. ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันอย่างเดียวกันและนักเรียนเป็นคนเสิร์ฟอาหารเอง

  ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมและระดับมัธยมต้น คือ นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารอย่างเดียวกัน
  ไม่เหมือนกับในหลายๆ ประเทศที่นักเรียนสามารถที่จะเลือกระหว่างการซื้ออาหารกลางวันในโรงอาหารหรือนำกล่องข้าวมารับประทานเอง
  โรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมต้นส่วนมากไม่มีโรงอาหารที่สามารถซื้ออาหารได้ ดังนั้น นักเรียนจึงไม่มีโอกาสที่จะซื้ออาหารด้วยตนเอง
  ในทางกลับกัน นักเรียนได้ถูกฝึกให้รับประทานอาหารแบบเดียวกัน (โดยไม่คำนึงถึงความชอบของพวกเขา) และจะต้องรับประทานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
  แต่ในบางโอกาสที่มีการแจ้งโดยทางโรงเรียน นักเรียนก็สามารถที่จะเอากล่องข้าวที่ทำเองมาได้

  ครั้งแรกที่ฉันได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน ฉันรู้สึกแปลกใจเมื่อรู้ว่านักเรียนมีหน้าที่ต้องนำอาหารของพวกตนจากบริเวณที่วางอาหารกลางวันของโรงเรียน
  มีนักเรียนที่ได้รับเลือกจำนวนหนึ่ง สวมหน้ากากปิดปาก ผ้ากันเปื้อน และผ้าพันผมเป็นผู้เสิร์ฟอาหารให้กับเพื่อนร่วมห้อง
  หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ยังมีผู้ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดและนำภาชนะบรรจุอาหารไปคืน ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
  มันเป็นเรื่องที่วิเศษมากในการที่สอนเด็กทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเสิร์ฟอาหารและการรับผิดชอบในการทำความสะอาดสิ่งรอบตัวในระดับอายุน้อยๆ เช่นนี้!

 • นักเรียนและอาจารย์รับประทานอาหารร่วมกันในห้องเรียน

  เพิ่มเติมจากข้อที่แล้ว นักเรียนจะจับกลุ่มกันรับประทานอาหารโดยจัดโต๊ะและเก้าอี้ของพวกเขาให้หันหน้าเข้าหากัน (อย่างน้อยก็ในโรงเรียนระดับมัธยมต้น)
  ถูกต้องแล้ว
  สำหรับฉันที่เติบโตมาพร้อมกับข้อห้ามที่ไม่ให้รับประทานอาหารในห้องเรียน การที่ฉันได้รู้ว่าห้องเรียนที่ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับเรียนหนังสือเท่านั้น มันยังเป็นสถานที่สำหรับสนุกสนานไปกับเพื่อนๆ ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันอีกด้วย
  ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยทั่วไปจะไม่มีโรงอาหารหรือบริเวณที่จัดไว้สำหรับให้นักเรียนไปซื้อและรับประทานอาหารของตนเอง (ยกเว้นโรงเรียนบางแห่ง)
  บางคนอาจจะคิดว่าสไตล์แบบนี้จำกัดเฉพาะมากเกินไป เพราะเด็กนักเรียนไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับอาหารของพวกเขาไปพร้อมกับเพื่อนนักเรียนจากห้องอื่นได้
  แต่การปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้พวกเขาสามารถสังสรรค์และสื่อสารกับทุกๆ คนในห้องเรียนไม่เจาะจงเฉพาะแต่เพื่อสนิทเท่านั้น

 • 3. นักเรียนไม่สามารถที่จะลดระดับชั้นได้

  ตกใจอย่างนั้นหรือ?
  ไม่ใช่มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น
  สิ่งนี้คงจะเป็นสิทธิ์ที่วิเศษที่สุดเท่าที่นักเรียนเคยประสบมาในชีวิตของพวกเขา
  ในประเทศเช่น สหรับอเมริกาและฟิลิปปินส์ นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีจะถูกลดระดับชั้นลงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการในอนาคต
  โชคดีของคนญี่ปุ่น พวกเขาจะขึ้นไปยังระดับถัดไปได้เสมอโดยไม่คำนึงถึงคะแนนสอบและผลงานของตน
  นักเรียนอาจจะสอบตกทุกวิชาและอาจจะหนีเรียนได้ แต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาตอนปลายปีได้
  คะแนนทดสอบของพวกเขาจะมีผลในตอนที่พวกเขาสอบเข้ามัธยมตอนปลายและมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 • 4. ทั้งนักเรียนและอาจารย์ยังคงทำงานแม้ในช่วงปิดเทอม

  ในขณะที่ฉันเตรียมตัวที่จะออกนอกโรงเรียนระหว่างช่วงปิดเทอมหน้าร้อนครั้งแรกของฉัน ฉันได้โบกมือลาอาจารย์เพื่อนร่วมงานของฉันและบอกให้เขาสนุกสนานไปกับช่วงเวลาพักผ่อนของเขา
  ปฏิกิริยาจากเขาคือ?
  การถอนหายใจลึกๆ
  ในวินาทีนั้นฉันค้นพบว่า ที่จริงแล้วอาจารย์ไม่มีวันหยุดปิดเทอม (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพราะพวกเขายังต้องไปทำงานเพื่อที่จะทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของพวกเขาภายในโรงเรียน
  ในโรงเรียนระดับมัธยมต้น นักเรียนจะเป็นสมาชิกในชมรมของแต่ละคน
  โดยปกติแล้ว อาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาของชมรมเหล่านี้ ดังนั้น กิจกรรมบางอย่าง เช่น การฝึกซ้อมกีฬา จะไม่สามารถกระทำต่อเนื่องไปตลอดช่วงปิดเทอมได้โดยไม่มีอาจารย์
  แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีมากกว่านั้น!
  ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนยังต้องทำการบ้านที่มีอยู่มากมายมหาศาลให้เสร็จระหว่างช่วงปิดเทอมอีกด้วย!

 • 5. นักเรียนจะใช้กระเป๋านักเรียนและรองเท้าใส่ภายในตึกแบบเดียวกัน

  ในโรงเรียนที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องสวมรองเท้าสำหรับใช้ภายในอาคาร เพื่อรักษาความสะอาดของอาคารและป้องกันการนำสิ่งสกปรกเข้ามาภายในอาคาร
  และเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นประเทศที่ทุกคนต่างปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานที่เหมือนๆ กัน โดยไม่มีใครทำตัวเด่นกว่าใคร นักเรียนจึงแต่งตัวเหมือนกันและสวมรองเท้าแบบเดียวกัน
  ไม่เพียงแค่นั้น นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมต้นยังใช้กระเป๋านักเรียนแบบเดียวกันซึ่งทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาให้ โดยมีตราประจำโรงเรียนติดอยู่พร้อมทั้งแถบเพื่อความปลอดภัยสีสะท้อนแสงเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในตอนกลางคืนเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะกลับบ้านช้าโดยใช้จักรยานหรือเดิน
  นักเรียนชั้นประถมก็เช่นเดียวกัน พวกเขาจะใช้กระเป๋าสะพายหลังทันสมัยที่มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเรียกกันว่า "แรนเซล"

 • 6. กิจกรรมของชมรมในตอนเช้าและหลังเลิกเรียน

  นักเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกของชมรมกีฬาจะมีกิจกรรมของชมรมทุกวันทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
  และอย่างที่คาด ส่วนใหญ่กิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนมีความเหนื่อยล้า ง่วงนอน และเหม็นเหงื่อระหว่างเวลาเรียน เพราะคนเหล่านั้นต้องตื่นแต่เช้าและกลับบ้านช้าเพื่อที่จะทำกิจกรรมของชมรม
  ดูเหมือนว่าจะต้องทำงานหนักมาก ต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีข้อผูกมัด และต้องมีความมุ่งมั่น!

 • การเข้าใจชีวิตประจำวันของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้ถูกหล่อหลอมให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันได้อย่างไร
  6 ข้อที่หยิบยกขึ้นมานี้ คุณคิดว่าข้อไหนน่าสนใจหรือน่าแปลกใจมากที่สุด?