สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ: ธรรมเนียมการให้ของขวัญและการตอบแทนในญี่ปุ่น

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ: ธรรมเนียมการให้ของขวัญและการตอบแทนในญี่ปุ่น

Dos and Don’ts: Gift Giving and Reciprocation Custom in Japan

 • ที่ญี่ปุ่นมักมีการให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ
  คุณจะได้รับของขวัญจากเพื่อนหรือครอบครัวชาวญี่ปุ่น ในหลากหลายโอกาส ทั้งแต่งงาน, คลอดลูก หรือแม้แต่การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  และเมื่อได้รับของขวัญ ชาวญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับการตอบแทนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ของขวัญ

  ชาวญี่ปุ่นได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องการให้ของขวัญและการแสดงความขอบคุณนี้ตั้งแต่วัยเด็กและสืบปฏิบัติเรื่อยมา
  ธรรมเนียมนี้อาจแตกต่างไปจากธรรมเนียมในประเทศของผู้ที่ไม่เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อน

 • กรอบความคิด

  ที่ญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับคำพูดหรือการกล่าว "ขอบคุณ" เพื่อแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจ แต่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดเรื่องการตอบแทนสิ่งที่ได้รับ ด้วยของขวัญที่เหมาะสมอีกด้วย
  ผู้คนสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมระหว่างกัน ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้
  เมื่อผู้รับได้รับบางสิ่งจากผู้ให้ ซึ่งต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับ ผู้รับก็ต้องตอบแทนด้วยการกระทำหรือให้เป็นของขวัญ
  ในบางครั้ง การตอบแทนด้วยของขวัญอาจสร้างความกดดันให้อีกฝ่ายได้ เนื่องจากการให้ของขวัญที่มีมูลค่าไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่ได้รับ อาจนำมาซึ่งความรู้สึกไม่ประทับใจก็เป็นได้

 • ความเชื่อ

  นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการตอบแทน
  ตัวอย่างเช่น บางคนมีความเชื่อว่าการให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หมายความว่าผู้ให้ต้องการตัดสัมพันธ์กับผู้รับ เนื่องจากผ้าเช็ดหน้าสามารถตีความได้ถึงการร้องไห้
  บางคนก็เชื่อว่าไม่ควรให้กรรไกรเป็นของขวัญแต่งงาน เพราะกรรไกรเป็นลางร้ายของการแต่งงาน
  นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าในงานศพ ควรให้ชาเป็นของขวัญ เพราะชาแสดงถึงความรู้สึกที่อยากจะจดจำ และพูดคุยเรื่องราวความทรงจำดีๆที่มีมานานผ่านถ้วยชา

 • การบรรจุและห่อ

  ที่ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมการให้หรือตอบแทนของขวัญแก่กัน โดยการห่อของขวัญในกระดาษห่อของขวัญคาเคงามิ หรือกระดาษคาดโนชิงามิ
  สีและประเภทการผูกสายมิซุฮิคิก็มีความแตกต่างกันตามโอกาส

  การผูกสายรูปโบว์ใช้สำหรับโอกาสที่เกิดขึ้นได้หลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น การคลอด หรือการเข้าโรงเรียน

  ส่วนการผูกสายแบบสี่เหลี่ยมนั้น ใช้สำหรับโอกาสที่มักเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การแต่งงาน หรืองานศพ
  สายผูกสีขาวและสีแดงใช้สำหรับโอกาสที่น่ายินดีเท่านั้น

 • ที่ญี่ปุ่นจะคิดลึกซึ้งเรื่องความต้องการแสดงความรู้สึกขอบคุณ จนบางครั้งก็คล้ายกับจะเป็นหน้าที่หรือภาระผูกพันมากกว่าธรรมเนียมปฏิบัติ
  อย่างไรก็ดี นี่คือแนวทางรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันในญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งชาวต่างชาติจำนวนไม่มากนักจะมีโอกาสได้สัมผัส หากไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น